Gwarant Top10Supps: Nid yw'r brandiau a restrir gennych ar Top10Supps.com yn dal unrhyw ddylanwad arnom ni. Ni allant brynu eu safle, derbyn triniaeth arbennig, na thrin a chwyddo eu safle ar ein safle. Fodd bynnag, fel rhan o'n gwasanaeth rhad ac am ddim i chi, rydym yn ceisio partneru â chwmnïau yr ydym yn eu hadolygu a gallwn gael iawndal pan fyddwch yn eu cyrraedd drwy a cyswllt cyswllt ar ein gwefan. Pan fyddwch chi'n mynd i Amazon trwy ein gwefan, er enghraifft, efallai y byddwn yn cael comisiwn ar atchwanegiadau rydych chi'n eu prynu yno. Nid yw hyn yn effeithio ar ein gwrthrychedd a'n didueddrwydd.

Waeth beth yw unrhyw drefniadau ariannol cyfredol, yn y gorffennol, neu yn y dyfodol, mae safle pob cwmni ar restr ein golygydd yn seiliedig ar ac yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio set wrthrychol o feini prawf graddio, yn ogystal ag adolygiadau defnyddwyr. Am fwy o wybodaeth, gweler sut rydym yn graddio atchwanegiadau.

Yn ogystal, mae pob adolygiad defnyddiwr a bostir ar Top10Supps yn cael ei sgrinio a'i gymeradwyo; ond nid ydym yn sensro adolygiadau a gyflwynir gan ein defnyddwyr - oni bai eu bod yn cael eu harchwilio am ddilysrwydd, neu os ydynt yn groes i'n canllawiau. Rydym yn cadw'r hawl i gymeradwyo neu wadu unrhyw adolygiad a bostir i'r safle hwn yn unol â'n canllawiau. Os ydych chi'n amau ​​bod adolygiad a gyflwynwyd gan ddefnyddiwr yn anwir neu'n dwyllodrus yn fwriadol, rydym yn eich annog i blesio ein hysbysu ni yma.

May Efallai y bydd Top10Supps yn derbyn comisiwn os ydych chi'n prynu rhywbeth gan ddefnyddio dolen ar y dudalen hon. Darllenwch ein tudalen datgelu am fwy o fanylion.

Knockout Instant

$ 59
9.5

Ansawdd

9.5 / 10

Cynhwysion

9.5 / 10

Pris

9.5 / 10

Pros

 • Ataliwr archwaeth ardderchog
 • Dos mawr o gynhwysion
 • Ymchwil fformiwla a gefnogir
 • Gwefan yn egluro cynhwysion naturiol
 • Ddim yn gyfuniad perchnogol a dim melysyddion artiffisial

anfanteision

 • Pris Premiwm
 • Heb fod yn llysieuwr / fegan
 • Mae cynnwys caffein yn uchel
 • Ar gael ar eu safle yn unig

Beth yw Instant Knockout?

Mae Instant Knockout yn atodiad llosgi braster yr ydym wedi ei osod #1 ar ein rhestr llosgwyr braster gorau. Mae'n cael ei farchnata i bawb o athletwyr proffesiynol i'r cyfartaledd Joe.

Gyda'i ystod o gynhwysion naturiol, mae'n darparu dyrnu sugnwr i'ch celloedd braster i helpu'ch corff i symud ei driglyserid wedi'i storio cyn ei losgi a'i ddefnyddio fel tanwydd ar gyfer eich gweithgareddau beunyddiol.

A yw Knockout Instant Dim ond ar gyfer Men?

Na!

Cynlluniwyd Instant Knockout yn benodol i fod o fudd i ddynion a merched!

Dyma pam ein bod ni hefyd wedi ein rhestru ni llosgwr braster #1 ar gyfer merched. Gallwch hefyd edrych ar y canllaw menywod swyddogol i IK ar eu gwefan am wybodaeth fwy penodol.

Os ydych chi'n fenyw sy'n edrych i golli pwysau, rydyn ni'n argymell darllen y canllaw uchod. Bydd yn rhoi mewnwelediad gwych i chi o golli pwysau a defnyddio Instant Knockout yn eich trefn ddyddiol.

Adolygiad Cnocyn Instant

Ansawdd cyffredinol

Mae Instant Knockout yn atodiad llosgwr braster braster cymharol deg (nid peth drwg) yn y darlun mwy o'r hyn sydd ar gael ar y farchnad y dyddiau hyn, ond mae'n cynnwys llunio deallus gyda chynhwysion cwbl naturiol.

Mae gweini Instant Knockout bob dydd yn a Dos 350mg o gaffein anhydrus, ac er bod hyn yn mynd i fod yn eithaf uchel os ydych chi'n ychwanegu coffi ar ei ben, bydd hwn yn cael ei ledaenu drwy'r dydd.

Beth sy'n fwy, 500mg o Detholiad Te Werdd yn ddos ​​eithaf rhesymol wedi'i wasgaru trwy gydol y dydd.

Effeithlonrwydd

Os ydych chi'n bwyta diet gwael ac nad ydych chi'n ymarfer yn ddwys neu'n aml, yna ni ddylech ddisgwyl llawer o ganlyniadau colli braster o'r atodiad hwn.

Ar y llaw arall, fel a ychwanegu at i faeth o ansawdd a chynllun ymarfer cadarn rydym yn bendant yn meddwl y bydd Instant Knockout yn profi i fod yn wrthwynebydd teilwng i'ch siopau braster, felly dylech fod yn falch iawn o'r canlyniadau.

Wrth gymryd capsiwl mae'n debyg y byddwch yn sylwi ar gynnydd mewn tymheredd eich corff, felly mae hwn yn eiddo thermogenic yn gweithio'n galed!

A yw'n werth yr arian?

Yn bendant (yn enwedig gyda'u cytundebau bwndeli), ond nid dim ond os na fydd eich deiet a'ch hyfforddiant yn lle y dylent fod, felly gwnewch nhw mewn trefn yn gyntaf a Yna, ystyried ychwanegu atodiad llosgi braster at eich regimen.

Rydym wrth ein bodd yn ffurfio'r cynnyrch hwn a'r dosau y darperir y cynhwysion ynddynt, felly ydy, mae'n werth yr arian.

Edrychwch ar eu bwndeli arbed arian ar eu gwefan

Cynhwysion Amrantog

Knockout Instant yn cynnwys y cynhwysion canlynol:

 • Detholiad Te Gwyrdd
  • Maetholion hynod o ymchwil a phoblogaidd iawn o ran colli pwysau. Llawn o geginau.
  • weithiau y cyfeirir ato fel superfood, Yn hysbys te gwyrdd i lawer o fanteision.
 • Pepper Cayenne
  • Nid ofn! Ni fyddwch yn cael llosgi gan cynhwysyn hwn.
   Yn hysbys i gynyddu cyfraddau metabolaidd, sy'n caniatáu i'ch corff losgi mwy o galorïau, ac yn ei dro braster.
  • Oherwydd eu bod yn codi tymheredd eich corff, gall rhai bwydydd sbeislyd fel pupurau poeth roi hwb i'ch metaboledd. Dim ond ychydig bach iawn sy'n cael ei ddefnyddio yn y cynnyrch hwn, felly peidiwch â phoeni gormod am y rhan sbeislyd!
 • Glucomannan
  • O wreiddiau planhigion Konjac, sy'n cynnwys llawer o ffibrau dietegol, awgrymir y dylid atal chwant bwyd.
  • Mae'r ffordd y mae'n gweithio yw trwy amsugno hylif, sy'n gwneud i chi deimlo'n llawn ac yn llai tebygol o byrbryd / twyllo yn ystod y dydd.
 • Caffein anhydrus
  • Beth yw hyn yn cyflymu eich metaboledd ac yn mwyhau gallu eich corff i dorri i lawr braster storio a'i ddefnyddio fel egni.
  • Caffein anhydrus yw'r ffurf buraf ac effeithiol o gaffein. Fe'i defnyddir yn y cynnyrch hwn i wella effeithiau te gwyrdd a phupur cayenne.
 • Fitamin B6
  • Yn ychwanegol at Knockout Instant yn ei ffurf naturiol o Pyridoxine.
 • Fitamin B12
  • Mae pob Fitaminau B cynorthwyo eich corff wrth droi carbs yn glwcos, sydd wedyn yn cael ei losgi gan eich corff ar gyfer ynni.
 • Cromiwm
  • Mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys swm bach o gromiwm.
  • Mae Thermogenesis yn gyfyngedig pan fydd inswlin yn gyfyngedig ac mae siwgr gwaed yn uchel.
 • sinc
 • Piperine
  • Piperine awgrymir i wneud mwy o faetholion bio-ar gael, sydd yn ei dro yn caniatáu eich corff i amsugno ac yn eu defnyddio yn fwy effeithiol.
 • Bean Coffee Green
  • Mae'r rhain yn ffa coffi CYN iddynt gael eu rhostio. Mae hyn yn eu gwneud yn uchel mewn asidau chlorogenic, A all gyfyngu ar y gyfradd y mae eich corff yn amsugno braster oddi wrth fwydydd.

amrantiad-knockout-braster-llosgwr-atodiad-ffeithiau-label

Manteision Gwibio Allan

Llosgi calorïau, colli pwysau

Mae manteision Instant Knockout yn dod o'i fformiwla gynhwysion wedi'i gyfrifo a archwiliwyd uchod.

Gadewch inni edrych yn ddyfnach ar y cynhwysion llosgi braster gorau a welir a sut maen nhw'n gweithio:

 • Green Te ac Bean Coffee Green yn adnabyddus asiantau thermogenig, sydd yn y bôn yn golygu eu bod yn achosi i'ch corff gynhyrchu gwres trwy losgi mwy o galorïau.
 • Glucomannan yn ffibr hydawdd cryf a fydd yn helpu'ch corff i gael gwared ar docsinau diangen yn eich llwybr treulio, ac mae hefyd yn helpu i leihau chwysu drwy wella rheoleidd-dra'ch symudiadau coluddyn.
 • Cromiwm yn asiant gwaredu glwcos neu'n GDA sy'n helpu'ch corff i drin carbohydradau yn fwy effeithlon. Mae atchwanegiadau GDA fel hyn yn gwella eich sensitifrwydd inswlin fel bod eich corff yn fwy tebygol o wanhau maetholion i'ch cyhyrau yn hytrach na'u storio yn eich celloedd braster.
 • sinc hefyd yn ychwanegiad gwych i Instant Knockout gan ei fod yn chwarae rhan allweddol wrth gynhyrchu testosteron, sy'n hanfodol i ddynion a menywod y corff ar gyfer gwella llosgi braster a gwella'ch adferiad o ymarfer corff. Mae testosteron hefyd yn gyfrifol am adeiladu cyhyrau, ac mae cael mwy o gyhyr yn golygu bod angen i'ch corff losgi mwy o galorïau i'w gynnal, a fydd yn ei dro yn arwain at golli pwysau yn gyflymach.

Os nad ydych chi eisoes, byddem yn bendant yn awgrymu cynnwys catrawd codi pwysau i'ch trefn. Bydd yn hwb enfawr i'ch nodau colli pwysau. Nid yn unig mae'n cynyddu cyhyrau, ond mae codi pwysau yn ffordd dda iawn o losgi llawer iawn o galorïau ychwanegol.

Mae'n gweithio i ddiffoddwyr proffesiynol!

Heb ei argyhoeddi eto?

Mae Instant Knockout wedi dod yn boblogaidd iawn ymhlith ymladdwyr proffesiynol. O dorri'r braster mewn amser ar gyfer pwyso a mesur aros heb lawer o fraster drwy gydol y flwyddyn ar gyfer eu hyfforddiant, mae diffoddwyr wedi dewis IK fel eu cynnyrch llosgi ac ynni llosgi.

Nid yw hyn yn syndod. Dyluniwyd Instant Knockout, fel y mae ei enw'n awgrymu, ar gyfer y lefel hon o weithgaredd. Er ei fod yn gweithio ar gyfer y joe cyffredin hefyd, mae'n siarad cyfrolau am y cynnyrch os yw'n cael ei ddefnyddio gan athletwyr pro mewn camp mor galed â Crefft Ymladd Cymysg

Diego Sanchez (@DiegoSanchezUFCa) John Dodson (@JohnDodsonMMA) yn ymladdwyr MMA proffesiynol sydd â phyliau yn dod i fyny yn fuan ac sydd wedi bod yn cymryd Instant Knockout yn ystod eu cyfnod hyfforddi cyfan. Roedd eu ffocws ar dorri braster ac aros yn egniol. Llwyddodd IK i roi'r help yr oedd ei angen arnynt i gwrdd â'u pwysau ymladd a chamu i'r cylch gan deimlo'n barod i fynd.

Fe ddechreuodd y pwysau ddod mor gyflym, ac un mis i mewn, roeddwn i eisoes i lawr i 170 punt, ”meddai Sanchez. “Yn y bôn, roeddwn mor ddarbodus ag yr wyf yn mynd i ymladd yn 155. Felly rwy'n hoffi, 'Alright, dydw i ddim hyd yn oed yn y gampfa, ac rwy'n gallu cael y pwysedd hwn ar hyn o bryd - mae 145 yn realistig nawr. - Diego Sanchez, Pro MMA

Sut i gymryd Instant Knockout

Yn unol ag argymhellion y gwneuthurwr, byddwch yn cymryd Instant Knockout yn y modd canlynol:

 • Mae un capsiwl peth cyntaf yn y bore
 • Mae un capsiwl cyn cinio
 • Mae un capsiwl yn y prynhawn
 • Mae un capsiwl cyn cinio

Mynd yn y modd hwn yn sicrhau ei fod yn cael dosio gyfartal drwy'r dydd er mwyn ymestyn yr effeithiau braster-llosgi, ac yn ei ddefnyddio rhwng prydau yn unig yn fodd i wella'r hyn ymhellach.

Byddem hefyd yn awgrymu cymryd wythnos i ffwrdd ar ôl pob wythnos 4 o ddefnydd. Bydd hyn yn eich helpu i osgoi goddefgarwch rhag cronni, a hefyd yn rhoi seibiant i'ch corff.

Nodyn: Siaradwch â'ch meddyg cyn cymryd y cynnyrch hwn a dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr ar y label bob amser.

A Mae Unrhyw Rhagofalon?

Mae taflu allan yn cynnwys caffein felly os ydych chi'n arbennig o sensitif i symbylyddion yna efallai y byddwch am ddechrau gyda dos is i asesu eich goddefgarwch.

Yn fwy na hynny, byddai'n syniad da i gymryd egwyliau cyfnodol a rhoi'r gorau i ddefnyddio bob mis neu ddau fel bod eich corff yn parhau i fod yn sensitif i cynhwysion ac nad ydych yn datblygu goddefgarwch.

Fel rydym yn awgrymu gyda phob atchwanegiadau, peidiwch â chymryd unrhyw heb ymgynghori â'ch meddyg yn gyntaf.

Ble i Brynu Cnocyn Instant

Ar hyn o bryd dim ond trwy eu gwefan swyddogol y mae Instant Knockout ar gael i'w brynu. Sydd ddim yn beth drwg gan eu bod nhw'n cynnig pris da ac yn eu cludo ledled y byd. Rwy'n siŵr yn y dyfodol y byddant yn sicrhau ei fod ar gael i'w werthu ar wefannau fel amazon.com a bodybuilding.com, ond am y tro, gallwch ei gael am $ 59 trwy'r ddolen isod.

Deals Pecyn:

 • cyflenwad mis 1 - Box 1
 • cyflenwad mis 2 - 2 Blychau + Cyflwyno AM DDIM (UDA & DU)
 • cyflenwad mis 3 - 3 Boxes + 1 AM DDIM Bocs + RHAD AC AM DDIM (Worldwide *) + T-Shirt am ddim + GARDDYDD DYDD 90

Cael Mwy o Wybodaeth ar y Bwndeli hyn ar Instantknockout.com

Flavors sydd ar gael a Maint Gwasanaethu

Daw Knockout Instant ar ffurf bilsen ac felly nid yw ar gael mewn unrhyw flasau.

Mae pob potel yn cynnwys capsiwlau 120, sydd wedi'i chynllunio i ddarparu cyflenwad un mis.

Yn fwy na hynny, mae gostyngiadau a chynigion arbennig ar gael pan fyddwch chi'n prynu poteli lluosog.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml Ynglŷn â Chau Gwib

A yw Instant Knockout yn gweithio?

Fel gydag unrhyw ychwanegiad colli pwysau, dim ond os gwnewch hynny y bydd yn gweithio. Mae colli pwysau yn dibynnu ar eich ymroddiad i'ch diet, ymarfer corff ac arferion. Felly os ydych chi'n datws soffa nad yw'n gwneud dim trwy'r dydd, ni fydd unrhyw guro ar unwaith yn gweithio i chi; nid yw'n bilsen hud a fydd yn llosgi'r braster i chi.

Fodd bynnag, os ydych chi'n egnïol, bwyta'n iach, taro'r gampfa yn wythnosol ac olrhain eich nodau ffitrwydd a'ch calorïau, yna OES, bydd Instant Knockout yn sicr yn eich cynorthwyo i golli pwysau.

Fe'i cynlluniwyd i wneud hynny, eich helpu yn eich nodau, nid eu cyflawni ar eich rhan.

Os caiff ei gymryd yn iawn a'i ategu gan drefn colli pwysau briodol, yna gallwch ddisgwyl canlyniadau cadarn o'r cynnyrch gwych hwn.

Dyma ychydig o dystebau i chi edrych arnynt:

I ddynion:

Ar gyfer Menywod:

Edrychwch ar eu tudalen dysteb lawn am fwy.

A yw taflu allan yn ddiogel?

Mae IK yn cynnwys cynhwysion llysieuol yn bennaf, heb unrhyw ychwanegiadau cemegol niweidiol neu ychwanegion eraill nad ydynt yn angenrheidiol ar gyfer colli pwysau, felly nid oes unrhyw risgiau amlwg gan dybio eich bod yn cymryd yr holl ragofalon sy'n angenrheidiol (darllen y label, siarad â'ch meddyg, aros yn weithgar, bwyta'n iach).

Os oes gennych unrhyw broblemau meddygol sy'n bodoli eisoes neu os ydych chi'n cymryd unrhyw feddyginiaeth yna mae angen i chi siarad yn arbennig â'ch meddyg cyn cymryd y cynnyrch hwn.

Rydym yn argymell siarad â'ch meddyg cyn defnyddio unrhyw atchwanegiadau dietegol y sonnir amdanynt ar y wefan hon.

Mae pob person yn wahanol ac yn gallu ymateb yn wahanol i atchwanegiadau. Dyna pam rydyn ni'n mynnu eich bod chi'n siarad â gweithiwr meddygol proffesiynol yn gyntaf. Byddant yn gallu penderfynu a yw'n syniad da ichi gymryd ychwanegiad colli pwysau fel Instant Knockout ai peidio.

A oes angen i mi ddefnyddio Knockout Instant i golli pwysau?

Wrth gwrs ddim. Fel y dywedais uchod, mae colli pwysau yn dibynnu ar eich diet a'ch lefel gweithgaredd, ynghyd â llosgi calorïau bob dydd. Gall fod yn help mawr ond os caiff ei ddefnyddio'n iawn. Mae'n gynnyrch gwych a weithgynhyrchwyd ar gyfer pobl sydd angen y gwthio ychwanegol yn eu trefn i'w helpu i siedio'r bunnoedd ystyfnig ychwanegol hynny.

Dyfarniad terfynol

Ar y cyfan, rydym yn hoffi'r cynnyrch yn fawr a byddem yn bendant yn ei argymell i unrhyw un ohonoch sydd yn y farchnad am ychwanegiad thermogenig a llosgi braster effeithiol.

Yn fwy na hynny, nid oes unrhyw gynhwysion llenwi ansawdd isel diangen, felly mae popeth o'r fformiwleiddiad i'r dosau a'r protocol dos yn cael eu hystyried yn ofalus iawn.

Edrychwch arno ar Instantknockout.com

Am y Awdur