Gwarant Top10Supps: Nid yw'r brandiau a restrir gennych ar Top10Supps.com yn dal unrhyw ddylanwad arnom ni. Ni allant brynu eu safle, derbyn triniaeth arbennig, na thrin a chwyddo eu safle ar ein safle. Fodd bynnag, fel rhan o'n gwasanaeth rhad ac am ddim i chi, rydym yn ceisio partneru â chwmnïau yr ydym yn eu hadolygu a gallwn gael iawndal pan fyddwch yn eu cyrraedd drwy a cyswllt cyswllt ar ein gwefan. Pan fyddwch chi'n mynd i Amazon trwy ein gwefan, er enghraifft, efallai y byddwn yn cael comisiwn ar atchwanegiadau rydych chi'n eu prynu yno. Nid yw hyn yn effeithio ar ein gwrthrychedd a'n didueddrwydd.

Waeth beth yw unrhyw drefniadau ariannol cyfredol, yn y gorffennol, neu yn y dyfodol, mae safle pob cwmni ar restr ein golygydd yn seiliedig ar ac yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio set wrthrychol o feini prawf graddio, yn ogystal ag adolygiadau defnyddwyr. Am fwy o wybodaeth, gweler sut rydym yn graddio atchwanegiadau.

Yn ogystal, mae pob adolygiad defnyddiwr a bostir ar Top10Supps yn cael ei sgrinio a'i gymeradwyo; ond nid ydym yn sensro adolygiadau a gyflwynir gan ein defnyddwyr - oni bai eu bod yn cael eu harchwilio am ddilysrwydd, neu os ydynt yn groes i'n canllawiau. Rydym yn cadw'r hawl i gymeradwyo neu wadu unrhyw adolygiad a bostir i'r safle hwn yn unol â'n canllawiau. Os ydych chi'n amau ​​bod adolygiad a gyflwynwyd gan ddefnyddiwr yn anwir neu'n dwyllodrus yn fwriadol, rydym yn eich annog i blesio ein hysbysu ni yma.

May Efallai y bydd Top10Supps yn derbyn cyfran o refeniw os ydych chi'n prynu rhywbeth gan ddefnyddio dolen ar y dudalen hon. Darllenwch ein tudalen datgelu am fwy o fanylion.

Cellucor Super Hd

Ble i Brynu Cellucor Super HD

Super Trosolwg HD

Gyda chynhwysion fel dyfyniad Yohimbe a ffrwyth Amla, mae Cellucor Super HD yn honni bod cyfuniad llosgi braster unigryw o atalyddion synthase asid brasterog wedi'i gynllunio'n benodol i helpu'ch corff rhag storio'r calorïau o'r bwyd rydych chi'n ei fwyta fel braster corff.

Beth sydd mewn Super HD?

Mae'r cynhwysion cynradd yn Cellucor Super HD fel a ganlyn:

 • IFAS503 ™ - cyfuniad o
  • Detholiad Camellia sinensis
  • Detholiad Tywer Fleeceflower; a
  • Echdynnu Mistlets Tsieineaidd
 • Capsimax ™ - cyfansoddyn unigryw yn cynnwys dyfyniad capsicum
 • Clwb Clwb Coch
 • Rhodiola
 • Rauwolscine
 • Dyfyniad Yohimbe Pausinystalia
 • N-Acetyl-L-tyrosine
 • Caffeine
 • Detholiad Ffrwythau Amla
 • Detholiad y Dandelion
 • Evodiamine
 • Niacinamide
 • Ffosffad Pyridoxal
 • Fitamin B12

label maeth cellucor super hd

Cymryd Super HD

Mae Cellucor Super HD ar gael yn y ddau bilsen a fformatau powdr, felly bydd y ffordd y byddwch chi'n ei gymryd yn dibynnu ar ba ffurf rydych chi'n ei ddewis.

Ni waeth a ydych chi'n cymryd Super HD mewn pilsen neu ffurflen powdwr, ni ddylid ei gymryd yn olynol am fwy nag wyth wythnos, a phryd y cynghorir i chi roi'r gorau iddi ei ddefnyddio am o leiaf bedair wythnos.

Byddwch yn siŵr eich bod yn defnyddio digon o ddŵr gyda phob un o'ch dosau. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan ystyried bod y cynnyrch hwn yn cynnwys dichydradu cynhwysion fel detholiad dandelion a chaffein.

Nodyn: Siaradwch â'ch meddyg cyn cymryd y cynnyrch hwn a dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr ar y label bob amser.

A Mae Unrhyw Rhagofalon?

Fel y soniwyd uchod, ni ddylid cymryd Super HD am wyth wythnos yn unig, ac ar ôl hynny dylech roi'r gorau i ddefnyddio am o leiaf bedair wythnos.

Ar wahân i hyn, dylai synnwyr cyffredin cyffredinol o ran profi eich goddefgarwch a pheidio â bod yn fwy na'r argymell bob amser gael ei ymarfer er mwyn sicrhau nad ydych yn cael sgîl-effeithiau annymunol.

Mae yna symbylyddion potensial posibl yn y cynnyrch hwn, a gall hyd yn oed y caffein yn unig fod yn ddigon i achosi llawer iawn o syniadau ysgarthol, pryderus, felly fe'ch cynghorir bod y cynnydd yn y dosau yn cael ei berfformio dros gyfnod o ddyddiau fel y gallwch chi gynyddu eich dogn trothwy cyn arwain at effeithiau negyddol.

Flavors sydd ar gael a Maint Gwasanaethu

Mae Cellucor Super HD ar gael ar ffurf bilsen a phowdr; dim ond mewn fformat heb ei drin y mae'r ffurflen bilsen ar gael, ond mae'r ffurf powdwr ar gael yn y blasau canlynol:

 • Mango Peach
 • Lemonade Mefus

Daeth ffurf pollen o Super HD ar gael yn y meintiau canlynol:

 • Capsiwlau 10
 • Capsiwlau 60
 • Capsiwlau 120

Mae'r cynhwysydd 10 Capsiwlau yn berffaith i'r rheini ohonoch a hoffai roi cynnig ar y cynnyrch yn fyr heb orfod buddsoddi mewn potel mwy gyda chyflenwad un mis neu fwy.

Mae'r ffurflen powdwr yn Super HD ar gael yn unig mewn un maint sy'n darparu cyflenwadau 30 am gyflenwad un mis llawn.

Ansawdd

Yn gyffredinol, cafodd Cellucor Super HD dderbyniad da iawn gan ddefnyddwyr ar draws y Rhyngrwyd, ac nid yw hyn yn syndod pan fyddwch yn edrych ar yr ystod o gyfansoddion potens ar y rhestr gynhwysion a'r proffesiynoldeb a'r arbenigedd amlwg sydd wedi mynd i mewn i'w ffurfiad cyffredinol.

Mae un sy'n gwasanaethu Super HD yn cynnwys 160mg o gaffein anhyrrus sydd, er bod hyn yn dal i fod yn fwy na digon o ddos ​​i achosi teiswyr mewn pobl sy'n sensitif i gaffein, nid yw mor ddiaml iawn â rhai o'r dosau 200 - 400mg a welir yn aml yn llosgwyr braster tebyg.

A yw'n werth yr arian?

Mae unrhyw gynnyrch sy'n cynnwys rhestr o gynhwysion gweddus, yn blasu'n wych, ac yn cymysgu'n dda, yn werth yr arian i gyd heb achosi unrhyw sgîl-effeithiau cas. Os ydych chi yn y farchnad am losgwr braster gweddus a chynnyrch symbylydd, yna dwi'n amau ​​y cewch eich siomi gyda Cellucor Super HD.

Yn fwy na hynny, mae gallu rhoi cynnig ar y pecyn 10 Capsule o'r fformat pilsen yn golygu na fyddwch yn cael eich llwyddo i brynu cyflenwad aml-mis o gynnyrch nad ydych hyd yn oed yn siŵr amdano.

Lapio fyny

I ail-adrodd, mae Cellucor Super HD yn darparu:

 • IFAS503 ™
 • Capsimax ™
 • Caffeine ac Fitaminau B
 • Dyfyniad Yohimbe
 • Rhodiola, Clwb Mwsog, ac Echdynnu ffrwyth Amla
 • Dandelion dynnu

Er nad yw'r cynhwysion olaf yr ydym newydd eu crybwyll o reidrwydd yn cael eu hymchwilio'n helaeth ac wedi'u profi'n wyddonol fel rhai o'r lleill, mae adolygiadau defnyddwyr eraill yn amlwg yn siarad drostynt eu hunain, gan ysbrydoli llawer o hyder yn effeithiolrwydd cyffredinol Super HD.

Os ydych chi yn y farchnad am losgwr braster, symbylydd, cyn-ymarfer, neu gynnyrch a all weithredu fel pob un o'r tri, yna mae Cellucor Super HD yn bendant fel dewis synhwyrol.

Mae'r cynnyrch hwn yn bris rhesymol ac yn dod mewn ychydig o flasau gwahanol a meintiau sy'n gwasanaethu er mwyn i chi allu dod o hyd i'r pecyn sydd orau i chi yn hawdd. Archebwch eich botel cyntaf heddiw a chychwynwch trwy'ch plât golli braster yn rhwydd!

Gadewch Adolygiad

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar y cynnyrch hwn? Gadewch i ni wybod sut y mae drwy adael eich adolygiad personol eich hun isod!

Leave a Comment

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Am y Awdur